Czy sklep może odmówić gwarancji?

 

Współcześni konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich praw i coraz częściej walczą o swoje racje. Zwykle większość sklepów nie odmawia jednak zwrotów czy gwarancji i jest to dla nich uzupełniający element ich pracy. Czasami jednak może się zdarzyć, że sprzedawca odmówi nam jej twierdząc, że sklep nie ma takiego obowiązku. Czy takie sytuacje są bez wyjścia? Jak możemy domagać się swoich praw?

Czym właściwie jest gwarancja?

Gwarancja to dla wielu osób słowo niemalże magiczne, na które powołują się w sklepie podczas składania reklamacji. Wbrew pozorom, nie jest to jedyny sposób na dochodzenie swoich praw, a czasami nawet wspomnienie o niej może nasze prawa znacznie ograniczyć. Gwarancja to dodatkowe zobowiązanie umowne. To tylko dodatek do naszych praw jako konsumentów, które zapewniają nam przepisy prawa.

Uprawnienia wynikające z gwarancji są określane w dokumencie gwarancyjnym, który zawsze powinniśmy przeczytać. To element uzupełniający naszą wiedzę, na bazie której możemy domagać się uszanowania swoich praw w sklepie. Musimy zdawać sobie sprawę, że udzielanie gwarancji nie oznacza, że od razu zyskujemy większe uprawnienia. Zakres uprawnień z niej wynikający może przykładowo ograniczać nasze prawo do odstąpienia od zawartej przy zakupie umowy, co nie jest dla nas oczywiście zbyt korzystnym rozwiązaniem.

Co warto brać pod uwagę przy gwarancji?

Czasami udzielanie gwarancji może nam przynieść wiele korzyści, czasami nie. Zawsze warto zapoznać się dokładnie z treścią dokumentu gwarancyjnego i porównać ją z uprawnieniami, jakie przysługują nam z ustawy. Kiedy zechcemy złożyć reklamację na zakupiony towar, będziemy musieli podjąć decyzję, czy nasze żądania będą oparte o zapisy ustawy, czy może jednak otrzymana gwarancja. Pamiętajmy, że jeżeli wybieramy opcję drugą, to w ramach złożonej reklamacji nie możemy korzystać z uprawnień, jakie zapewnia ustawa.

Duże znaczenie ma nie tylko treść, ale i czas trwania gwarancji. Może być ona udzielana na zróżnicowany okres, np. 6 miesięcy (podczas gdy uprawnienia wynikające z ustawy trwają dwa lata od momentu wydania nam produktu). Po upływie terminu określonego w dokumencie gwarancyjnym nie będziemy mogli się na niego powołać, ponieważ straci on swoją ważność.

Czy i kiedy sklep może odmówić nam gwarancji?

Sklep może odmówić nam gwarancji wtedy, gdy rzeczywiście stanie się ona nieważna. Wtedy jednak podczas składania reklamacji możemy bez obaw powołać się na uprawnienia, które wynikają z ustawy (pod warunkiem, że reklamację składamy w odpowiednim czasie). Co ważne, kiedy podczas składania reklamacji na zakupiony towar sprzedawca będzie twierdzić, że powinniśmy zwrócić się bezpośrednio do producenta, będzie on postępować niewłaściwie. Żaden sprzedawca nie może odmówić nam złożenia reklamacji na podstawie udzielonej gwarancji.

Jednocześnie musimy mieć na uwadze, że złożenie reklamacji na podstawie gwarancji producenta może przebiegać inaczej, niż w przypadku powołania się na swoje prawa. W takiej sytuacji może nam przysługiwać jedynie bezpłatna naprawa towaru, a nie np. wymiana na zupełnie nowy produkt.