Controlling – czym jest i jak go stosować

Prowadzenie firmy wiąże się ze stawianiem celów do zrealizowania w dłuższej perspektywie czasowej, a by było to skuteczne i rzetelne, trzeba dokładnie wiedzieć, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo. Sprawny system zarządzania wspiera proces podejmowania decyzji, a zarządzanie nie może się zaś obejść bez controllingu. Jeśli sobie z tym nie radzimy, zapiszmy się na jedno ze szkoleń.

Czym jest controlling? Czy można się go nauczyć na szkoleniach?

Controlling w kontekście planistycznym oznacza kontrolę aktualnego stanu firmy , czyli m.in. wydajności produkcyjnej, aktywów, bilansu przychodów i rozchodów, liczby pracowników. Jeśli poznamy te dane, będziemy mogli stworzyć efektywny i długofalowy plan działania. Przedsiębiorstwa decydują się na controlling, gdy w zarządzaniu jest chaos i nie widać wyraźnie, kto jest odpowiedzialny za dane koszty, nie można jasno określić, czy dany produkt lub usługa są opłacalne i tak dalej. Controlling jest więc gromadzeniem i przetwarzaniem kluczowych informacji mających wpływ na kondycję ekonomiczną działalności. Jeśli chcemy sami się tego nauczyć, by nie musieć zatrudniać firm zewnętrznych, zapiszmy się na jedno za szkoleń z controllingu. Program tego typu kursów obejmuje zagadnienia związane z planowaniem, kontrolą i sprawozdawczością. Realizowane są przez praktyków i najlepszych ekspertów z tej dziedziny. Dostępne na rynku szkolenia obejmują różny zakres tematyczny, a także poziom zaawansowania. Doświadczeni szkoleniowcy upowszechniają wiedzę zarówno na tematy związane z controlingiem operacyjnym, starowaniem wynikiem finansowym, planowaniem płynności, controlingiem rentowności, a także wieloma innymi obszarami.

W tym dziale  Jak przygotować dziecko do kolonii?

Zadania związane z controllingiem. Czego nauczymy się na szkoleniach?

Zadaniem controllingu finansowego jest stworzenie szkicu sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa w przyszłości. Koncentruje się na gromadzeniu kapitałów potrzebnych do finansowania funkcjonowania organizacji oraz na odpowiednim ich rozdziale, aby zapewnić jej przetrwanie i rozwój. Przyszłe działania muszą być określone liczbowo, a dokładnie zaplanowane budżety poszczególnych części organizacji łączą funkcję kontroli i planowania. Wśród podstawowych planów budżetu wyróżnia się następujące: sprzedaży i kosztów, wydatków kapitałowych, gotówkowe i bilanse. Sprawny controlling zapewnia płynność finansową, gdyż nie ma mowy o wydatkach, które nie były ujęte w planie. Taka płynność jest niezwykle ważne, a jeśli czujemy, że tracimy kontrolę nad finansami, zapiszmy się na szkolenia z controllingu finansowego, który jest skomplikowanym systemem, gdyż wszystkie decyzje podejmowane przez zarządzających organizacjami maja odzwierciedlenie w kategoriach pieniężnych. Żadna decyzja w przedsiębiorstwie nie powinna być zatwierdzana, jeśli nie oceni się związanego z nią ryzyka finansowego. Controlling jest wspomagany poprzez system informatyczny oparty na arkuszach kalkulacyjnych, a najpopularniejszym z nich jest Excel, który jest programem dostępnym, ale jego sprawna obsługa, z wykorzystaniem wszystkich narzędzi, wymaga dużej wiedzy. Arkusze kalkulacyjne są tak konstruowane, iż odpowiednie wprowadzenie danych wystarcza, by dokonać wielu obliczeń i kalkulacji. Warto zapisać się na szkolenia z Excela, by móc wykorzystywać wszystkie jego możliwości.

W tym dziale  Jakie eleganckie etui na papierosy?

Wdrożenie controllingu finansowego w przedsiębiorstwie wymaga zastosowania wiele metod i rozwiązań. Jeśli chcemy, by ten proces przebiegał sprawnie, musimy dobrać odpowiednie instrumenty finansowe, a także umiejętnie wykorzystywać dostępne arkusze kalkulacyjne. Jeśli tego nie umiemy, zapiszmy się na jedno ze szkoleń z controllingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *